Pool Master

 Mou el punter

SPACE Dispara

= Puntuació normal (número de bola * multiplicador * 10)
= Perds 1 vida
= Fi del joc

Vida extra cada 5000 punts
BASKETBALL LEGENDS
SOCCER STARS
BEAR RESCUE